PROJEKTNI TIM

Silvio Rahle

10.07.2015., Zagreb – Drustvo arhitekata Zagreb. Tim ljudi koji su osmislili projekt Zagreb za mene.
Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Društvo arhitekata Zagreba
Teo Budanko (voditelj i koordinator projekta)
Ana Marendić
Mladena Belamarić
Vesna Vrga PerovićAkupunktura grada
dr.sc. Rene Lisac
dr.sc. Kristina Careva
dr.sc. Tomislav Pletenac
dr.sc. Jana ŠarinićThink Space
Kata Gašpar
Damir Sekulić

Promocija i on-line podrška
Maja Šurjak
Alen Vasiljević
Silvio Rahle
Karmen Petričević


krunoslav_smit
Krunoslav Šmit

Krunoslav Šmit je rođen 16. kolovoza 1972. godine u Osijeku. 1996: Diplomirani inženjer arhitekture. 2006: Doktor znanosti u području tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam. 2010: Znanstveni savjetnik. 2013: Izvanredni profesor. 2014: Predstojnik Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu.

Voditelj je znanstvenog projekta Prostorni aspekti razvoja turizma u obalnom području jadranske Hrvatske (2013-2014). Bavi se znanstvenim radom iz područja urbanizma i prostornog planiranja. Autor je sedam znanstvenih članaka i 13 radova u zbornicima znanstvenih skupova.

Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije: Urbanizam II i Turizam u urbanističkom i prostornom planiranju; voditelj je vježbovnih kolegija: Studio I-II, Perivojna arhitektura, Planiranje grada, Urbanistička radionica I-III, i Diplomski rad. Na specijalističkom poslijediplomskom studiju Centra za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegij Prostor - planiranje i zaštita. Na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegij Suvremena urbana istraživanja. Autor/koautor je šest knjiga i jednog udžbenika.

Bavi se arhitektonskim, urbanističkim, arhitektonsko-urbanističkim projektima i prostornim planovima. Dobitnik je 17 nagrada na urbanističko-arhitektonskim natječajima od kojih je šest prvih nagrada. Voditelj je u stručnoj javnosti zapaženih aktivnosti: Urbanistička radionica GUP – praktikum (2005), Radionica Program urbane preobrazbe zone Centar Iza Grada u Dubrovniku: Što je javni interes? (2010), Manifestacija Sezona urbanizma (2012), i Projekt urbane revitalizacije javnih prostora u Gradu Zagrebu - Zagreb za mene (2015-).

Članstva: Urbanistički savjet Grada Dubrovnika (2011-2013); Radna skupina za praćenje implementacije ciljeva dokumenta Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020, ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja (2013-); Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (2013-); Hrvatsko povjerenstvo za suradnju sa Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (2014-); Radna skupina za izradu Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (2014-); Udruženje hrvatskih arhitekata i Društva arhitekata Zagreba (1996-), Hrvatska komora arhitekata (2010-), Predsjedništvo UHA-e i Izvršnog odbora DAZ-a (2005-2007).teo
Teo Budanko

Teo Budanko predsjednik je Društva arhitekata Zagreba i inicijator i koordinator projekta Zagreb za mene. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine. Od 1993. do 1998. godine radi i živi u Beču. 1995. godine otvara zajednički ured s Johannom Witt-Doerringom koji od 1998. godine posluje u Hrvatskoj. 2001. godine preuzima hrvatski ured s kojim do 2013. godine realizira preko 140 projekta širom Hrvatske. Realizira i projekte u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Projekti su mahom za velike korporativne klijente. U radu inzistira na osobnom i profesionalnom integritetu, odnosu sa zaposlenicima i suradnicima, kvaliteti usluge i proizvoda kao i odnosu s klijentima. Na ovim je principima u poslovnom svijetu stekao iznimnu reputaciju.


rene_lisac
Rene Lisac

Rene Lisac (1979) diplomirao je u srpnju 2004. Godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u klasi mentora prof. Tihomira Jukića. U prosincu 2004. godine postaje znanstveni novak – asistent na Katedri za arhitektonsko projektiranje u Kabinetu za primjenu računala u arhitekturi pri Arhitektonskom fakultetu, radi u nastavi na tri kolegija dodiplomskog studija i od 2004. Godine do danas surađuje na znanstveno-istraživačkim projektima „Stambeni prostor u informatičkom dobu“ i „Tipologija digitalne kuće“. Doktorski studij „Arhitektura“ na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje u proljeće 2007. godine. U ljeto 2011. apsolvira studij te u srpnju 2012. brani doktorsku disertaciju „Sustav smjernica za planiranje održivih sveučilišnih kampusa“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Baletića. Autor je nekoliko znanstvenih članaka te sudionik na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Polaznik je više ljetnih škola i stručnih skupova, a svoje stručne i znanstvene radove izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu. Autor je nekoliko izvedenih arhitektonskih projekata, izrađenih konzervatorskih studija te organiziranih radionica i izložbi. Kao natjecatelj, s uspjehom sudjeluje na mnogim urbanističkim i arhitektonskim natječajima te do sada osvaja četiri nagrade i pet otkupa. U Društvu arhitekata Zagreba jedan je od autora međunarodnog interdisciplinarnog projekta „Akupunktura grada“. Projekt je od 2011. godine pod nazivom „City Acupuncture“ financiran od Europskog programa Kultura 2007-2013, čiji je Rene Lisac programski koordinator. Od siječnja 2015. koordinira aktivnosti akupunkture grada u sklopu dvogodišnjeg projekta "Zagreb za mene", u suradnji s gradom Zagrebom i Arhitektonskim fakultetom, s ciljem revitalizacije 17 javnih gradskih prostora.


kristina_careva
Kristina Careva

Kristina Careva je diplomirala 2002. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (AF). Nakon diplome radi u ASK atelieru u Zagrebu do 2004. kada boravi u Helsinkiju gdje radi u arhitektonskom birou dr. Antti Ahlave M. Arch SAFA. Krajem 2004. postaje znanstvena novakinja na Kabinetu za primjenu računala u arhitekturi pri Katedri za arhitektonsko projektiranje na AF-u. Član je istraživačkog tima znanstvenog projekta „Digitalni dom“ čiji je voditelj prof. dr.sc. Bojan Baletić. Doktorski znanstveni studij „Arhitektura“ upisuje u ožujku 2007., a u srpnju 2011. brani temu doktorskog rada pod naslovom „Arhitektonski model prostora za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i tehnologiji“. Sudionik je međunarodnih konferencija u Barceloni i Cavtatu te ljetnih škola u Krakowu i Helsinkiju. Od 2005. do 2008. tajnik je TEMPUS projekta „Reforma arhitektonskih kurikuluma u Hrvatskoj“ pod vodstvom RWTH Aachen. Član je Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka i Povjerenstva za samoanalizu na AF-u.
Aktivni je član je sekcije mladih DAZ-a u okviru koje je, s Reneom Liscem, autor radionica „Akupunktura grada“. Ovlašteni je arhitekt od 2010. te sudjeluje u radu Hrvatske komore arhitekata kao član Odbora za obrazovanje. Kao natjecatelj i član ocjenjivačkog suda sudjeluje na više hrvatskih i međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja te do sada, samostalno ili u timu, osvaja 12 nagrada. Svoje radove izlagala je u Skopju i Novom Sadu te na 41. zagrebačkom salonu.


jesenko_horvat
Jesenko Horvat

Jesenko Horvat (Dubrovnik, 1954.) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavao se u Majstorskoj radionici arhitekta Drage Galića i u Intrnacionalnom centru za povijest arhitekture "Andrea Palladio" u Vicenzi. Nakon završenog poslijediplomskog studija "Urbanizam i prostorno planiranje" u Zagrebu, magistrirao je radom "Formativni slobodnostojeći elementi u kompoziciji gradskog prostora" i doktorirao 2002. godine radom "Urbanistički parametri u projektiranju otvorenih javnih prostora".

Izvanredni je profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nositelj kolegija Urbanizam III i voditelj svih vježbovnih kolegija na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, te mentor desetaka diplomanata. Predstojnik je Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, član je diplomskog povjerenstva i etičkog povjerenstva fakulteta.

Autor je više prostornih i urbanističkih planova, te arhitektonskih projekata od kojih se izdvajaju realizacije uređenja glavnih gradskih trgova u Klanjcu i Krašiću, a pred realizacijom je uređenje pješačke ulice u Bujama. Član je prvonagrađenog autorskog tima na urbanističko-arhitektonskom natječaju za uređenja Britanskog trga u Zagrebu.

Nagrađen je Ex aequo nagradom 16. slavonskog biennala u Osijeku, za kategoriju arhitekturu i urbanizam, 1998. godine.


marijana_sironic
Marijana Sironić

Marijana Sironić diplomirala je u lipnju 1990. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do 1999. bavi se intenzivno arhitektonskim projektiranjem, a zatim i prostornim i urbanističkim planiranjem u Zavodu za prostorno uređenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Tijekom 2002. pohađala je međunarodni edukacijski program: International Programmes on the Management of Sustainability (IPMS), TiasNimbas Business School, Tilburg University, u Nizozemskoj. Od 2005. radi u Gradskom zavodu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša u Zagrebu, a od 2010. do danas kao pomoćnica pročelnika za postupak izrade i donošenja prostornih planova u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 2008. godine apsolvirala je Poslijediplomski znanstveni studij ''Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura'' na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010., kao vanjski član-doktorand, sudjeluje u znanstvenom projektu ''Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture'', a od 2014. u znanstvenoistraživačkom projektu 2032-HERU/2014.-2018./Hrvatska zaklada za znanost, Urbanizam naslijeđa-Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa (glavni voditelj: akademik Mladen Obad Šćitaroci). Uz navedeni znanstveni rad u funkciji doktorskog studija, objavu znanstvenih i stručnih članaka, bavi se prostornim planiranjem i urbanizmom te za Grad Zagreb vodi i koordinira postupke izrade prostornih planova i prati njihovu provedbu, a kao član radnih skupina sudjeluje u oblikovanju pojedinih gradskih prostora. U okviru projekta ''Zagreb za mene'' vodi i koordinira aktivnosti Grada Zagreba.

ivan_mlinar
Ivan Mlinar

Prof.dr.sc. Ivan Mlinar završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je doktorirao s disertacijom „Urbanistička obilježja zagrebačkih stambenih naselja izgrađenih od 1918. do 1963. godine“. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bavi se nastavnim, znanstvenim i stručnim radom. Kao znanstveni savjetnik i ovlašteni arhitekt autor je i koautor niza znanstvenih i stručnih članaka o urbanističko-arhitektonskom razvoju i obilježjima Zagreba i zagrebačkih stambenih naselja, autor je knjige „Remetinečki gaj – Početak sustavne urbanizacije novozagrebačkog područja“ i koautor knjige „Zagreb – Stanovanje u gradu i stambena naselja“ te je autor i koautor niza prostornih, urbanističkih i detaljnih planova uređenja te urbanističko-arhitektonskih i arhitektonskih projekata. Dobitnik je prve nagrade na urbanističko-arhitektonskom „Natječaju za izradu prostorno programske studije stambenog naselja na lokaciji Sopnica-Jelkovec u Sesvetama“ za Program društveno poticane stanogradnje 2003. kao član autorskog tima. Koautor je „Detaljnog plana uređenja stambenog naselja na lokaciji Sopnica-Jelkovec u Sesvetama“ po kojem je izgrađeno stambeno naselje Novi Jelkovec.

damir_krajnik
Damir Krajnik

Damir Krajnik (1977., Zagreb) diplomirani je inženjer arhitekture i doktor tehničkih znanosti iz područja arhitekture i urbanizma. Godine 1995. upisao je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirao u lipnju 2000. godine. Od 2000. do 2002. godine polaznik je Poslijediplomskoga znanstvenog studija «Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura». Doktorirao je u veljači 2007. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s disertacijom „Urbanistička preobrazba bastionskih utvrđenja“.
Od 2000. godine zaposlen je na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od srpnja 2013. godine u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednoga profesora. Aktivno sudjeluje kao istraživač u realizaciji jednog međunarodnog znanstvenog projekta, jednog studentskog istraživačkog projekta i četiri znanstvena projekta Arhitektonskog fakulteta registriranih pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH i Hrvatskoj zakladi za znanost.
Nositelj je izbornog kolegija „Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi“, voditelj na svim vježbovnim kolegijima Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te nositelj redovnog kolegija „Pejsažno oblikovanje i planiranje“ na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kao autor/koautor objavio je brojne znanstvene radove, tri knjige i pet znanstveno-stručnih studija. Sudjelovao je s priopćenjima na 24 međunarodna znanstvena skupa s radovima objavljenim u zbornicima međunarodnih skupova. Recenzent je znanstvenih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika, te predsjednik/član povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih i magistarskih radova na Arhitektonskom fakultetu. Od 2013. godine izvršni je urednik znanstvenog časopisa Prostor.
Na području stručne djelatnosti kao koautor osvojio je tri nagrade na javnim urbanističko-arhitektonskim natječajima te je sudjelovao u radu pet ocjenjivačkih sudova javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja. Koautor je ili autor pedesetak stručnih radova: urbanističkih i prostornih planova, urbanističko-arhitektonskih projekata i urbanističko-arhitektonskih studija.
Redovni je član Udruženja hrvatskih arhitekata, Društva arhitekata grada Zagreba i Hrvatske komore arhitekata.


Lea Petrovic Krajnik
Lea Petrović Krajnik

Lea Petrović Krajnik (1979., Zagreb) diplomirani je inženjer arhitekture i doktor tehničkih znanosti iz područja arhitekture i urbanizma. Godine 2003. diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju 2006. - 2009. polaznica je poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studija na Technische Universität u Grazu u Austriji gdje je doktorirala s disertacijom na temu „Impact of the World Exhibition on Urban and Regional Development“ (2009.).
Od 2004. godine zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. Aktivno sudjeluje kao istraživač u realizaciji dva međunarodna i pet nacionalnih znanstvenih projekata Arhitektonskog fakulteta registriranih pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH i Hrvatskoj zakladi za znanost.
Sudjeluje u izvođenju nastave na vježbovnim kolegijima Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultät für Architektur Technische Universität Graz u Austriji.
Kao autor/koautor objavila je četrdeset i dva znanstvena i druga rada te je bila član uredništva triju knjiga. Sudjelovala je s izlaganjima na četrnaest međunarodnih znanstvenih skupova i održala je šest pozvanih predavanja na visokoškolskim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Recenzent je znanstvenih članaka, član međunarodnih znanstvenih i organizacijskih odbora u inozemstvu i Hrvatskoj. Od 2008. član je Uredničkog odbora znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam Prostor.
Na području stručne djelatnosti sudjeluje kao koautor i suradnik u izradi pedeset stručnih radova: prostornih planova uređenja, urbanističkih planova uređenja, detaljnih planova uređenja, projekata krajobraznog uređenja, urbanističko-arhitektonskih i arhitektonskih projekta i studija. Kao koautor sudjelovala je s radovima na jedanaest urbanističko-arhitektonskih natječaja, javnom salonu urbanizma i nacionalnom natječaju, od kojih su tri rada nagrađena.
Član je Udruženja hrvatskih arhitekata i Društva arhitekata grada Zagreba.


Tihomir Jukić
Tihomir Jukić

Prof.dr.sc Tihomir Jukić rođen je 1954. u Osijeku. Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1978., a poslijediplomski studij "Urbanizam i prostorno planiranje" Arhitektonskoga fakulteta u Zagrebu pohađao 1980.-82. Na Institutu I.T.C. u Enschedeu (Nizozemska) pohađao 1984.-85. poslijediplomski studij “Urban survey”. Magistarski rad obranio u Nizozemskoj 1985. Zaposlen je na fakultetu od 1979. u Zavodu za urbanizam i kao honorarni asistent, a od 1986. kao asistent na Katedri za urbanizam. Dobitnik je nagrade za arhitekturu i urbanizam 16. slavonskog biennala (1998., J. Horvat).

Ana Marendić
Ana Marendić

Ana Marendić je rođena 1980. u Splitu; diplomirala 2002. na Policijskoj akademiji - Stručni smjer diplomirani kriminalist u Zagrebu; 2005. zapošljava se u Udruženju hrvatskih arhitekata i Društvu arhitekata Zagreba na administrativnim poslovima; 2010. prelazi u Društvo arhitekata Zagreba na puno radno vrijeme te vodi službu za članstvo.

Sanja
Sanja Gašparović

Sanja Gašparović, dipl.ing.arh. diplomirala je 1996, a doktorirala 2009. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i zaposlena kao docentica pri Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. Sudjeluje u nastavi svih vježbovnih kolegija Katedre te je nositelj kolegija Pejsažno planiranje. Viši je znanstveni suradnik - član znanstvenog projekta Urbanizam naslijeđa (HERU), a sudjelovala je sa znanstvenim priopćenjima na 13 znanstvenih skupova te objavila 17 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima konferencija. Recenzent je znanstvenih radova te član povjerenstava za ocjenu magistarskih i doktorskih radova. U svom stručnom radu kao autor ili koautor sudjelovala je u izradi 35 projekata iz područja prostornog planiranja, urbanizma te pejsažnog i arhitektonskog projektiranja. Sudjelovala je na 18 urbanističkih i arhitektonskih natječaja te osvojila pet prvih, dvije druge, jednu četvrtu nagradu i jedan otkup. Članica je grupe istraživača Katedre za urbanizam koja je provela istraživanje i izradila urbanističku studija lokacija javnog gradskog prostora u okviru projekta Zagreb za mene.

Silvio Rahle
Silvio Rahle

Silvio Rahle rođen je 06.12.1988. u Zagrebu, te tamo 2013. stječe visoku stručnu spremu završetkom studija e-poslovanja i marketinga na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Za vrijeme fakultetskog obrazovanja sudjeluje na projektu društvene mreže wow.hr i radi na poslovima stručnjaka za digitalne medije kod više poslovnih subjekata. 2013. zapošljava se u Društvu arhitekata Zagreba kao suradnik za informatiku i organizaciju, te se bavi digitalnim medijima, dizajnom i radom na raznim projektima od kojih su najvažniji Artur - arhitektura i turizam (glavni web urednik, dizajn publikacija, promocija), Akupunktura Grada (web urednik, dizajn publikacija, izrada izvješća za EU) i Zagreb za mene (digitalna izvedba projekta i promocija).

Klara Grzin
Klara Gržin

Klara Gržin diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivana Mlinara. Tijekom studija i nakon diplome surađivala s nekoliko arhitektonskih ureda. Od 2013. godine zaposlena u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u Sektoru za postupak izrade i donošenja prostornih planova u Zagrebu. Radi na poslovima prostornog planiranja i urbanizma, koordinira postupke izrade i donošenja prostornih planova kao i postupke izrade i verifikacije programa za javne natječaje iz područja urbanizma i arhitekture.

Anja Dulčić
Anja Dulčić

Anja Dulčić diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, u klasi mentora prof. Tihomira Jukića s temom „Transformacija Istočnog kolodvora u Zagrebu“.2003.godine zapošljava se u projektnom birou Projekt-5. Iste godine započinje vježbenički staž u Zavodu za prostorno uređenje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, a 2004. godine nastavlja vježbenički staž u Gradskom zavodu za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša, Grada Zagreba. 2005. godine polaže Državni stručni ispit iz područja urbanističkog planiranja te se zapošljava u Gradskom zavodu za prostorno uređenje, Grada Zagreba, na mjestu stručnog suradnika, gdje radi do 2008. godine. Od 2008. do 2009. godine radi u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Grada Zagreba, na mjestu stručnog suradnika, a od 2009. do 2014. u istom Uredu radi na mjestu stručnog savjetnika. Od 2014. godine do danas radi u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u Sektoru za postupak izrade i donošenja prostornih planova na mjestu stručnog savjetnika. Radi na poslovima prostornog planiranja i urbanizma, koordinira postupke izrade i donošenja prostornih planova kao i postupke izrade i verifikacije programa za javne natječaje iz područja urbanizma i arhitekture. Sudjelovala je na više stručnih skupova i radionica u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj Njemačkoj i Španjolskoj iz područja prostornog planiranja, urbanizma, očuvanja kulturne baštine, održivog razvoja gradova i sl. Sudjelovala je u izradi nekoliko urbanističko - arhitektonskih natječaja te je osvojila otkup za rješenje pješačke zone centra Čakovca. U slobodno vrijeme bavi se grafičkim dizajnom te je autorviše naslovnica knjiga, naslovnica DVD izdanja i plakata..

Domagoj Sentić
Domagoj Sentić

Domagoj Sentić diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Marijana Hržića i prof.dr.sc. Ivana Mlinara. Tijekom studija i nakon diplome radio u više arhitektonskih ureda. Trenutno zaposlen u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u Sektoru za postupak izrade i donošenja prostornih planova u Zagrebu.