OPIS PROJEKTA ZAGREB ZA MENE

prava_karta1

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) u suradnji s Gradom Zagrebom i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za urbanizam, pokreće projekt urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu kroz provedbu 17 zahvata i intervencija u javnim prostorima na području cijeloga grada. Intervencije bi bile manjeg do srednjeg obuhvata investicijske vrijednosti od 10 do 20 milijuna kuna. Ovakav distribuirani pristup imao bi za učinak poboljšanje cjelokupne slike grada, te bi se unaprijedila kvaliteta urbanog života građana kroz segmente stanovanja, rekreacije, odmora i društvene kohezije. Projekt je trajanja 18 mjeseci, a projekt će se provoditi kroz 2015. i 2016. godinu.

Ideja o sustavnoj revitalizaciji javnih prostora pokušava odgovoriti baš na to pitanje. Serija intervencija u javnim prostorima grada, intervencija koje znače osmišljavanje uređenje i unapređenje pojedinih pažljivo odabranih lokacija s ne prevelikim budžetima, provedivih i stvarno mogućih, sastavni su dio ovoga projekta.

Snap 2015-06-26 at 15.11.09

Projektom je predviđena gotovo istovremena intervencija na najmanje sedamnaest lokacija u gradu. Projekt će pokrenuti suradnju grada, građana, institucija, programa, te potaknuti razgovor, razmjenu, unaprijediti procese, otvoriti poslove. Na inovativan način revitalizirati postojeća mjesta, mjesta susreta, mjesta grada, mjesta događanja, dati im novo ruho, vratiti ih ili uvesti u život građana.

Grad Zagreb i njegovi građani realizacijom projekta dobivaju suvremene urbane prostore koje prepoznajemo i volimo u svim europskim i svjetskim metropolama. Projekt mijenja sliku grada na svim razinama. Nove i dodane vrijednosti gradu i građanima su višestruke: društveni razvoj ostvaruje se kroz sudjelovanje u odlučivanju, koheziju, inovacije i stručni pristup. Osvještavanje grada kao svog doma, unapređivanje odnosa prema prostoru i ne samo javnom nego i osobnom. Grad se kroz ovaj projekt promovira i postaje privlačan za život, učenje i rad, posjete i poslovanje. Pozitivni ekonomski učinci projekta su višestruki na razini malog i srednjeg poduzetništva kako kroz fazu realizacije tako i posredno iz društvenog razvoja koncentrično i policentrično kroz grad.

Snap 2015-06-26 at 15.10.27

Odabir lokacija i intenziteta zahvata provodi se uz aktivno sudjelovanje javnosti te osiguranja prihvaćenosti i provodljivosti ovog široko-obuhvatnog projekta s ciljem uključivanja što većeg broja građana u ovaj proces, stručnih tijela i organizacija i gradskih upravnih tijela uključenih u projekt.

Po izboru lokacija i utvrđivanju obuhvata i proračuna, provodi se priprema studije i cjelokupnog stručnog programa projekta te će za sve pojedine lokacije izraditi natječajni programi i podloge. Za veći dio odabranih lokacija izradit će se program koji se također planira ispitati kroz mišljenje javnosti i na taj način osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba kao doprinos kvalitetnoj pripremi programa i podloga za te lokacije.

10648791_759363137512521_8061925787090803899_o

Do idejnih rješenja odabranih lokacija dolazi se putem arhitektonskih natječaja koji osiguravaju najvišu kvalitetu odabranih radova, uključivanje velikog broja arhitekata i stručnjaka te svakako najtransparentniji mogući proces provedbe.Provedbom javnog natječaja osigurava se najviši natječajni i profesionalni standardi. Provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja prema utvrđenom natječajnom Programu za pojedinu lokaciju obuhvaća sljedeće: provedbu natječaja u skladu s pravilnikom (odlukom) i pozitivnim iskustvima struke u provođenju natječaja s jasnim ciljem realizacije projekata. Provedba natječaja u ”on-line” modelu kako bi se promovirale i iskoristile prednosti najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, očuvao okoliš te stvorila bogata on-line arhiva svih pristiglih rješenja dostupna i otvorena svim zainteresiranima za buduće generacije i razvojne projekte.

Struktura projekta Zagreb za mene

struktura_projekta