O ORGANIZATORIMA

DAZ_logo2

Društvo Arhitekata Zagreba (DAZ)

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) strukovna je organizacija koja djeluje s ciljem razvijanja i afirmiranja hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša. DAZ broji preko 1000 aktivnih članova, uglednih arhitekata, urbanista, inženjera krajobrazne arhitekture i dizajnera interijera. U svom djelovanju DAZ zastupa interese članova, organizira i provodi natječaje iz područja arhitekture i urbanizma, organizira i priprema stručni i obrazovni program te sudjeluje u pripremama prijedloga zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva. Društvo arhitekata Zagreba najutjecajnija je strukovna udruga u području arhitekture, a web sjedište DAZ-a jedan je od najposjećenijih portala ove struke. Klub Društva arhitekata ima 50 godišnju tradiciju u kojem se okupljaju arhitekti kao i šira kulturna publika oko raznolikog i bogatog godišnjeg programa. Tijekom godine program DAZ-a poprati više od 8.000 sudionika.


 

Afzagreb

Arhitektonski fakultet u Zagrebu

Arhitektonski fakultet u Zagrebu je dio Sveučilišta u Zagrebu. Nalazi se u ulici Andrije Kačića Miošića 26, u Donjem gradu u Zagrebu, u istoj zgradi kao i građevinski i geodetski fakultet. Pripada tehničkom području sveučilišta. Fakultet ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni, istraživački, visoko stručni i umjetnički rad u području arhitekture i urbanizma. Fakultetom upravljaju Fakultetsko vijeće i dekan. Fakultetsko vijeće čine svi redoviti i izvanredni profesori, docenti te predstavnici nastavnika, studenata i suradnika izabranih u nastavna i suradnička zvanja. Časopis Domus, jedan od najuglednijih arhitektonskih časopisa na svijetu, svrstao je ovaj fakultet na listu 50 najboljih fakulteta i škola arhitekture u Europi. Na ovom projektu radi katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu predvođena s Prof.dr.sc. Krunoslavom Šmitom.


 

grad

Grad Zagreb – Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, vođenje evidencije o postupcima izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja, izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima gradnje i dr.), izgradnju Grada, pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste i cestovni prijevoz, promet, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


 

akup

Akupunktura grada

Inicijativa Akupunktura grada stasala je kroz 6 godina i niz aktivnosti u sklopu Društva arhitekata Zagreba. Od početnih volonterskih radionica na Trešnjevci, Goljaku, Splitskom Marjanu  i u Studentskom centru, preko 5 regionalnih radionica i realizacija EU financiranog “City Acupuncture” projekta do aktualnog “Zagreba za mene”, Akpunktura grada doživljava kontinuiranu evoluciju iskustva, opsega djelovanja i realizacija. Osnovna tri principa akupunkture grada: interdisciplinarnost, male intervencija i participacija svakim novim ciklusom dobivaju novi značaj, metodološku i provedbenu nadogradnju. Djelujući inicijalno na kvartovskoj razini i niže, nastoji se precizno osmišljenim i pozicioniranim malim intervencijama pozitivno utjecati na kvalitetu gradskog života.