NATJEČAJI

Natječaji

Nakon javne rasprave koja je u tijeku, od predložene 33 potencijalne lokacije odabrat će se 17 lokacija koje će ići u realizaciju. Po odabiru tih 17 lokacija i utvrđivanju obuhvata i investicija, Arhitektonski fakultet će provesti cjelokupni stručni program projekta te će za sve pojedine lokacije izraditi natječajne programe. Za veći dio odabranih lokacija provest će se i Akupunktura grada, koja će osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi programa. Društvo arhitekata Zagreba provest će potom arhitektonsko – urbanističke natječaje, a po odabiru idejnih rješenja Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet pripremit će realizacije intervencija.

Sve novosti o projektu Zagreb za mene pratite na našim stranicama.